ข่าวสาร

ร่วมมือกับเรา เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน

พิมพ์

BG_Fixed_Dome_Model

กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) ได้มีโครงการส่งเสริมการใช้ระบบก๊าซชีวภาพจัดการเศษอาหารและของเสียอินทรีย์  โดยสนับสนุนค่าดำเนินงานที่ปรึกษาทั้งหมด และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและติดตั้งระบบฯ ในอัตราร้อยละ 60 เจ้าของโครงการฯ ลงทุนเองร้อยละ 40  ทั้งนี้ สามารถดูประกาศและดาว์นโหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ทางหน้าเว็บไซท์ http://www.thaibiogas.com/public/default.aspx 

อ่านเพิ่มเติม...

งานการสัมนา "การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียเพื่อเป็นพลังงานทดแทนและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม"

พิมพ์
งานการสัมนา(แสดงผลงาน) "การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียเพื่อเป็นพลังงานทดแทนและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม"
จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน
ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ 29 สิงหาคม 2550

อ่านเพิ่มเติม...

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

พิมพ์

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ
เข้าเยี่ยมชมโครงการ Biogas
ของบริษัท พีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2550

อ่านเพิ่มเติม...

Log in